Uitstoot verminderen

Een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2 uitstoot komt door vliegen. Volgens het CBS is de bijdrage van de luchtvaart aan de totale CO2-uitstoot door de Nederlandse economie in 2022 5,6 procent. De uitstoot hangt uiteraard samen met het aantal vluchten en die zijn weer in opmars na de coronapandemie. Ook heeft de meerderheid van de wereldbevolking nog nooit gevlogen en is de verwachting dat dit de aankomende jaren verder zal toenemen.

Om gebruikers van deze website bewust te maken van de CO2 uitstoot per vlucht maken wij een schatting van de uitstoot. De schatting gaat uit van een uitstoot van broeikasgassen van ¼ ton CO2-equivalent per vlieguur. Dit wordt afgeleid door twee berekeningsmethoden, die zeer vergelijkbare antwoorden geven. Houd er rekening mee dat factoren als wind, aantal passagiers en type vliegtuig een rol spelen in de hoeveelheid CO2 dat een vlucht uitstoot. De berekening op deze site geeft een goede indicatie.

Naast CO2 stoten vliegtuigen nog meer schadelijke stoffen uit die het broeikaseffect versterken.Vooral stikstofoxiden, aerosolen en waterdamp zijn een probleem. Waterdamp zorgt ervoor dat er meer warmte in de dampkring blijft hangen en zorgen stikstofoxiden voor verzuring van water en land. Deze uitstoot wordt niet meegenomen in de berekening op Vluchttijden.nl

Hoe compenseer je de CO2 uitstoot van je vlucht?

Er zijn verschillende manieren om de CO2 uitstoot te compenseren. Een aantal maatschappijen biedt de mogelijk al tijdens het boeken van je tickets. Bijvoorbeeld Transavia, KLM en EasyJet. Ook een aantal luchthavens zoals Brussels Airport en Keulen Bonn Airport bieden dit aan

Carbon offsetting
Door middel van carbon offsetting: Carbon offsetting is een manier om de CO2-uitstoot van uw vlucht te compenseren door geld te doneren aan projecten die helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot op andere manieren. Denk aan het planten van bomen of het financieren van hernieuwbare energieprojecten.

Keuze voor de juiste maatschappij
Door het kiezen van een luchtvaartmaatschappij met een lagere uitstoot: Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben een lagere uitstoot van CO2 dan andere, dus door voor een luchtvaartmaatschappij met een lagere uitstoot te kiezen, kunt u helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Minder tussenstops
Door het kiezen van een vlucht met minder tussenstops: Vluchten met minder tussenstops verbruiken over het algemeen minder brandstof en stoten daardoor minder CO2 uit. Door een vlucht te kiezen met minder tussenstops, kunt u helpen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Ander vervoersmiddel
Door het reizen per trein of bus: Als het mogelijk is, kunt u ook overwegen om te reizen per trein of bus in plaats van per vliegtuig. Dit kan helpen om de CO2-uitstoot te verminderen omdat treinen en bussen over het algemeen minder brandstof verbruiken dan vliegtuigen.

Het is belangrijk om te onthouden dat het compenseren van de CO2-uitstoot van uw vlucht niet de oplossing is voor het verminderen van de CO2-uitstoot door de luchtvaartindustrie. Daarom moeten luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden blijven werken aan manieren om de CO2-uitstoot op lange termijn te verminderen.

Kunnen vliegtuigen minder CO2 uitstoten?

Ja, vliegtuigen kunnen inderdaad schoner worden en minder CO2 uitstoten. Er zijn verschillende manieren waarop dit kan worden bereikt, waaronder:

Betere brandstof
Het gebruik van brandstoffen met een lagere uitstoot: Sommige vliegtuigen kunnen worden aangedreven door alternatieve brandstoffen, zoals biojetbrandstof, die een lagere uitstoot van CO2 hebben dan kerosine, de huidige standaardbrandstof voor vliegtuigen.

Lichtere vliegtuigen
Het verminderen van het gewicht van vliegtuigen: Door het gewicht van vliegtuigen te verminderen, kunnen ze efficiënter vliegen en minder brandstof verbruiken, wat leidt tot een lagere uitstoot van CO2. Dit kan worden bereikt door het gebruik van lichtere materialen voor de constructie van vliegtuigen en het minimaliseren van het gewicht van bagage en andere last.

Minder weerstand
Het verbeteren van de aerodynamica van vliegtuigen: Door de vorm en het ontwerp van vliegtuigen te verbeteren, kunnen ze efficiënter vliegen en minder brandstof verbruiken, wat leidt tot een lagere uitstoot van CO2.

Elektrisch vliegen
Het gebruik van elektrische aandrijving: Sommige vliegtuigen kunnen worden aangedreven door elektriciteit in plaats van brandstof, wat leidt tot een lagere uitstoot van CO2. Elektrische vliegtuigen zijn nog in de experimentele fase en het is nog onduidelijk of ze op grote schaal zullen worden gebruikt in de toekomst.

Betere vluchtroutes
Het optimaliseren van vluchtroutes: Door het gebruik van geavanceerde technologieën om de meest efficiënte vluchtroutes te bepalen, kunnen vliegtuigen minder brandstof verbruiken en daardoor minder CO2 uitstoten.

Het is belangrijk om te onthouden dat er nog steeds veel onderzoek nodig is om te bepalen hoe de uitstoot van CO2 door vliegtuigen op een duurzame manier kan worden verminderd. Het is daarom belangrijk dat luchtvaartmaatschappijen, luchtvaartregulators en andere belanghebbenden samenwerken om oplossingen te ontwikkelen die de luchtvaartindustrie duurzamer maken.

To top