Bewoners rond Schiphol teleurgesteld over regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord blijken de plannen voor Schiphol onbevredigend voor de omwonenden. De partijen PVV, VVD, NSC en BBB laten volgens hen de luchtvaart prevaleren boven de belangen van de lokale bewoners. Mirella Visser, voorzitter van het bewonersplatform PUSH in Uithoorn en Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) uiten hun teleurstelling. “Éérst de luchtvaart en dan pas de omwonenden, dat is geen goed begin,” stelt Boomhouwer.

Oude Beloften in Nieuwe Bewoordingen

De kern van het akkoord benadrukt de inzet op stillere en schonere vliegtuigen, een strategie die volgens Visser teveel leunt op de belangen van luchtvaartmaatschappij KLM. “Dit zijn exact de termen die KLM-baas Marjan Rintel gebruikt. Het lijkt een bescherming van KLM,” zegt ze. Bewonersvertegenwoordiger Matt Poelmans voegt toe dat de belofte van minder geluidsoverlast door deze maatregelen niet realistisch is. “Het verschil tussen oude en nieuwe vliegtuigen is nauwelijks merkbaar. We zijn bang dat dit een manier is om groei te faciliteren,” aldus Poelmans.

Netwerkkwaliteit versus Leefbaarheid

Hoewel het behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol een speerpunt is, wijst Visser op de overdaad aan vluchten naar bestemmingen zoals Londen, die mogelijk gereduceerd kunnen worden zonder significante impact. “Onderzoek toont aan dat met aanzienlijk minder vluchten de netwerkkwaliteit behouden blijft. Daar moet kritisch naar gekeken worden,” benadrukt ze.

Juridische Bescherming Omwonenden

Het akkoord noemt ook de noodzaak om de rechtsbescherming van omwonenden te verbeteren, iets wat door de rechter al in maart werd bevestigd in een zaak van stichting RBV tegen de staat. “Na vijftien jaar onvoldoende rechtsbescherming is dit een prioriteit die niet langer uitgesteld kan worden,” zegt Visser. De specifieke invulling van deze bescherming blijft echter vaag, wat zorgen baart.

Boomhouwer wijst op de noodzaak van druk op politieke besluitvorming en, indien nodig, juridische stappen: “We zullen zien hoe de Tweede Kamer hiermee omgaat. We blijven druk uitoefenen en stappen zo nodig naar de rechter.”

Reactie Schiphol

Schiphol heeft gereageerd op de kritiek en bevestigt de inzet voor een stillere en schonere luchtvaart, met een specifiek actieplan: “Wij steunen de inzet voor rechtsbescherming en behoud van het belangrijke netwerk van bestemmingen. We werken samen met het kabinet en de Tweede Kamer om onze doelen te bereiken.”

Dit artikel is gebaseerd op informatie van NH Nieuws, waarbij omwonenden hun teleurstelling uitspreken over de Schipholplannen in het regeerakkoord. Meer details zijn te vinden op hun website. Lees meer.

To top