Meer overlast door Schiphol

Schiphol heeft aangekondigd de komende tijd vaker de Kaagbaan te gebruiken. Dit besluit kan leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden. De luchthaven wijst op noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan andere banen als reden voor deze verschuiving.

Omwonenden zijn bezorgd over de toenemende overlast. Zij ervaren nu al hinder en zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. Schiphol belooft echter de overlast zo veel mogelijk te beperken en benadrukt de tijdelijkheid van deze maatregel.

Voor meer informatie over de impact van deze veranderingen op de omgeving, zie het volledige artikel op de website van Omroep West. Lees meer.

To top