Brusselse Ministers in Conflict over Beroep tegen Vergunning Brussels Airport

Twee Brusselse ministers, Sven Gatz en Alain Maron, staan op gespannen voet over de nieuwe vergunning voor Brussels Airport, uitgegeven door Vlaanderen. Minister van Leefmilieu Maron, vindt de vergunning niet streng genoeg en wil tegenmaatregelen zoals een nachtvluchtverbod en een beperking van het aantal vliegbewegingen. Hij is van plan in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Minister Gatz is het hier echter niet mee eens en heeft besloten het dossier naar de voltallige Brusselse regering te trekken. Gatz argumenteert dat de exploitatievergunning verbeteringen bevat, vooral op milieugebied en geluidsoverlast, en belangrijk is voor de economie en werkgelegenheid in Brussel. Hij benadrukt dat een beroep tegen de vergunning niet namens de Brusselse regering is, maar een persoonlijke actie van Maron.

De discussie belicht een diepe verdeeldheid binnen de Brusselse regering over hoe om te gaan met de uitdagingen en kansen die de luchthaven biedt.

To top