Geen beroep tegen omgevingsvergunning Brussels Airport

Geen beroep tegen omgevingsvergunning Brussels Airport door interne verdeeldheid Brusselse regering

In de Brusselse regering is geen consensus over het instellen van beroep tegen de omgevingsvergunning van Brussels Airport. Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) heeft aangegeven dat zijn collega van Leefmilieu, Alain Maron, op eigen houtje een beroep heeft aangekondigd. Gatz is het hier niet mee eens en heeft de mogelijkheid om het initiatief van Maron te blokkeren, aangezien besluiten binnen de regering op consensus moeten berusten.

Tijdens een interview op Radio 1 benadrukte Gatz het belang van de luchthaven voor de stad. “De luchthaven veroorzaakt weliswaar overlast, maar levert ook aanzienlijke economische voordelen op,” zei hij. Hij wees op het belang van de luchthaven voor veel laaggeschoolde werkzoekenden in Brussel.

Gatz pleit voor een balans tussen economische voordelen en milieueffecten. “De huidige vergunning beperkt het aantal nachtvluchten en vereist stillere vliegtuigen, wat een goede zaak is,” legt hij uit.

Hij vermoedt dat Maron vooral symbolisch handelt. “Tijdens onze laatste vergadering, die twee uur duurde, is dit onderwerp niet besproken. Een uur later hoorde ik het nieuws. Dit vind ik incorrect.”

Uiteindelijk zal Gatz waarschijnlijk geen beroep tegen de vergunning steunen. “Ik beslis hier zelf over. Ook als ik de enige ben met deze mening, is dat voldoende,” stelt Gatz.

To top