Stikstofregels Schiphol versoepeld ondanks kritiek

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) versoepelde de stikstofregels voor Schiphol. Dit gebeurde ondanks negatief advies van de hoofdstikstofambtenaar. Hierdoor kon Schiphol makkelijker een natuurvergunning verkrijgen zonder vluchten te verminderen. Dit melden NRC en milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), na inzage in ministeriële documenten.

Het ministerie stelt dat Schiphol net als andere partijen is behandeld. Deze partijen waren betrokken bij extern salderen. Extern salderen houdt in dat stikstofrechten worden overgenomen van partijen die stoppen met hun activiteiten.

Deskundigen betwijfelen echter of de vergunning juridisch houdbaar is. Ze merken op dat andere bedrijven niet dezelfde versoepelingen krijgen.

De versoepeling betrof de overname van negen boerderijen door Schiphol. Schiphol mocht hun verminderde stikstofuitstoot gebruiken voor eigen compensatie. De benodigde checks voor nabijgelegen natuurgebieden werden niet uitgevoerd, hoewel dit volgens Europese regels verplicht is.

Volgens NRC werkten ambtenaren traag aan Schiphol’s nieuwe natuurvergunning. Dit gaf de luchthaven tijd om door te gaan met hoge uitstoot. Toen de vergunning uiteindelijk verleend werd, anticipeerde het ministerie al op juridische stappen van natuurorganisaties.

Het ministerie ontkent opzettelijke vertraging. Het stelt dat aanpassingen na adviezen tijd vergden. Onderzoeker Ralph Frijns bekritiseert de vertraging als onwettig, vooral voor een overheidsinstantie.

To top