Stijging van CO2-uitstoot in Nederlandse luchtvaartsector met 11%

Hoewel de CO2-uitstoot van 345 grote vervuilers in Nederland afgelopen jaar met meer dan 13 procent daalde tot 58,9 miljoen ton – een recordafname – zag de luchtvaartsector een tegenovergestelde trend met een stijging van 11 procent. Dit meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De energie sector, traditioneel de grootste vervuiler, droeg het meest bij aan de algemene daling door een verhoogde inzet op hernieuwbare energiebronnen en minder gebruik van fossiele brandstoffen.

De luchtvaart onder Nederlandse supervisie binnen de Europese Economische Ruimte, kampt met toenemende emissies ondanks de introductie van schonere vliegtuigen. Volgens de NEa wordt deze toename voornamelijk veroorzaakt door het groeiende aantal vluchten. De uitstootniveaus in deze sector benaderen nu de piek van voor de pandemie.

De stijging van emissies in de luchtvaartsector onderstreept de noodzaak voor verdere inspanningen om milieu-impact te beperken, ondanks de vooruitgang in andere sectoren.

To top