Luchtvaart in Marokko groeit door

Marokko heeft plannen aangekondigd voor de ontwikkeling van een nieuw nationaal luchthaven-masterplan dat zal doorlopen tot 2045. Dit nieuwe plan vervangt het verouderde masterplan uit 2013, dat niet langer voldoet aan de hedendaagse behoeften van de luchtvaartindustrie. De luchtverkeerssector in Marokko blijft bloeien en tegen 2040 moet de capaciteit aanzienlijk zijn toegenomen.

Het directoraat-generaal voor de burgerluchtvaart in Marokko (DGAC) heeft het initiatief genomen om een uitgebreide strategie te ontwikkelen. Deze strategie zal de ontwikkeling van alle twintig luchthavens in het land omvatten, met speciale aandacht voor de verwachte toename van het luchtverkeer in de komende jaren tot 2045.

De revisie van het masterplan wordt gestimuleerd door de recente uitdagingen waar de luchtvaartsector mee te maken heeft gehad, vooral door de impact van de Covid-19 pandemie. Deze crisis leidde tot significante verstoringen in luchtverkeer en vluchtannuleringen, wat enorme financiële verliezen voor luchtvaartmaatschappijen veroorzaakte. Sommige maatschappijen gingen failliet, terwijl anderen overeind bleven dankzij overheidssteun.

De pandemie heeft ook diepgaande gevolgen gehad voor luchthavens en dienstverleners in de luchtverkeerssector, met een scherpe daling van zowel het aantal passagiers als vluchten. Dit heeft de urgentie voor een geüpdatet en robuust luchthaven-masterplan nog verder versterkt.

To top