Krimp Schiphol geen gevaar voor de Nederlandse economie

Recent onderzoek wijst uit dat het reduceren van het aantal vluchten op Schiphol geen schadelijke gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Luchtvaartexperts Eric Pels en Paul Peeters, in opdracht van Natuur & Milieu, hebben een nieuwe evaluatiemethode voorgesteld. Deze methode neemt ook milieukosten mee en suggereert dat ongeveer 30% van de vluchten economisch overbodig is.

De onderzoekers bekritiseren de huidige berekeningswijze van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, die de economische waarde van alle passagiers gelijk stelt. Volgens hun analyse levert de hubfunctie van Schiphol, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, weinig op en brengt deze vooral kosten met zich mee door geluidsoverlast en luchtvervuiling.

De luchtvaartsector, inclusief Schiphol en diverse vliegmaatschappijen, staat echter kritisch tegenover deze bevindingen. Zij benadrukken dat de hubfunctie cruciaal is voor het aantrekken van internationale bedrijven naar Nederland.

De discussie over het vliegverkeer komt op een moment dat er al spanningen zijn rondom het maximaal aantal vluchten van en naar Schiphol. Het demissionaire kabinet wilde dit aantal terugbrengen van 500.000 naar 460.000 per jaar vanwege geluidshinder, wat op weerstand stuitte bij de VS en de Europese Commissie. Beiden dreigden met respectievelijk sancties en juridische consequenties.

De kwestie is zelfs voorgelegd aan de Hoge Raad, die recent besloot dat Schiphol zich aan de Europese regels moet houden. Een definitieve uitspraak van de Hoge Raad blijft echter nog uit.

To top