Groningen Airport krijgt investering

Drenthe en Groningen investeren samen 46 miljoen euro in Groningen Airport Eelde voor de komende tien jaar. Dit geld dekt beveiliging, brandweer en infrastructuuronderhoud. De steun genoot brede steun in de Provinciale Staten van Drenthe. Verduurzaming, zoals elektrisch en waterstofvliegen, speelde een grote rol in deze beslissing. Nieuwe, realistischer plannen om meer vakantie-, lijn- en vrachtvluchten aan te trekken door ruimere openingstijden zijn ook in de maak.

Sommige partijen probeerden wijzigingen door te voeren, zoals GroenLinks dat voorstelde om de steun in delen uit te keren en de SP die een kosten-batenanalyse eiste. Volt pleitte voor hogere tarieven om milieu-impact te dekken. Ondanks deze tegenstemmen, blijft de steun voor de luchthaven sterk, mede door het belang dat gedeputeerde Jisse Otter benadrukt.

De financiële bijdrage van beide provincies is gericht op Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang, waaronder beveiliging en brandweer vallen. Een gezonde exploitatie is volgens luchthavendirecteur Meiltje de Groot onmogelijk zonder deze steun. Ondanks de steun van de provincies, weigert het Rijk bij te dragen. De gemeente Tynaarlo heeft besloten niet meer mee te betalen en streeft naar transparantie door haar aandelen terug te geven. Momenteel zijn de aandelen verdeeld tussen de provincies Drenthe, Groningen, FB Oranjewoud en de gemeente Tynaarlo.

To top