Schiphol gebruikt apparaat om fijnstof uit de lucht te halen

Schiphol is een experiment gestart waarbij het met een apparaat ultrafijnstof uit de lucht. Een speciaal apparaat zuigt de vervuilde lucht op en vervolgens wordt de lucht gefilterd. De gefilterde lucht wordt weer uitgestoten naar buiten.

De concentratie ultrafijnstof in de lucht in de buurt van Schiphol is groot. Gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter, aldus een onderzoek van TNO uit 2021. Dit is meer dan een drukke weg in het centrum van een grote stad. De Gezondheidsraad had Schiphol al op de vingers getikt dat schadelijk is voor de gezondheid en ook de arbeidsinspectie eiste een verbeterplan.

De proef vind plaats op een brandweerkazerne op Schiphol. De kazerne staat naast een landingsgebied en brandweerlieden zouden nu dus schonere lucht moeten inademenen. Er zijn nog geen resultaten, maar zodra het succesvol is wordt dit verder uitgebreid.

To top