Uithoorn bezorgd over meer vliegtuigoverlast

De gemeente Uithoorn heeft zich uitgesproken over het experiment van Schiphol om vliegtuigoverlast te spreiden. In het experiment wil Schiphol meer vliegverkeer afhandelen in de vroege ochtend en late avond om de drukte overdag te verminderen. De gemeente Uithoorn vreest dat dit zal leiden tot meer nachtelijke vluchten en daardoor tot meer geluidsoverlast voor de bewoners van de gemeente.

Volgens de gemeente Uithoorn is het experiment niet voldoende onderbouwd met feiten en cijfers over de impact op de leefomgeving en gezondheid van de bewoners. Daarnaast is de gemeente bezorgd dat Schiphol de resultaten van het experiment zal gebruiken om meer vliegbewegingen toe te staan, wat zou leiden tot nog meer geluidsoverlast.

De gemeente Uithoorn heeft aangedrongen op meer overleg tussen Schiphol en de omliggende gemeenten en op meer transparantie over het experiment en de resultaten daarvan. De gemeente heeft ook aangegeven dat het van groot belang is dat de belangen van de bewoners worden meegewogen bij het nemen van beslissingen over het luchtverkeer en dat er voldoende maatregelen worden genomen om de overlast te beperken.

Uithoorn dient de komende week een zienswijze in, waarin ze tij zullen proberen te keren. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen ook online reageren op de plannen voor het experiment. Dit kan via deze link.

To top