Recordaantal klachten over geluidsoverlast Schiphol

Vorig jaar bezochten meer dan 70 miljoen passagiers luchthaven Schiphol. Helaas ging dit gepaard met een recordaantal klachten over het geluid.

Er waren maar liefst 11.500 mensen die een meldingen hebben gemaakt bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). Dit is een stijging van 36,1% ten opzichte van 2017.

Topman van Schiphol, Dick Benschop, geeft aan dat er druk met bestuurders en bewoners gesproken wordt over de toekomstige groei van de luchthaven. Er is nog meer nodig om het vertrouwen te winnen. “Wij zullen maatregelen nemen in het belang van bewoners”, zei hij. “Daarmee wil ik muren afbreken en bruggen slaan. Bijvoorbeeld tussen beleving en berekening van geluid, en tussen meten en rekenen. Wij zullen actief hinder beperken en investeren in leefbaarheid, in samenwerking met onze buurgemeenten.”

To top