Geen oordeel over Maastricht Airport Aachen

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek heeft bot gevangen bij de rechter in Den Haag. De groep verzet zich tegen uitbreiding van Maastricht Airport Aachen.

Volgens de rechter zijn er andere manieren om het aantal starts en landingen aan te vechten. De rechter verklaarde de stichting daarom niet ontvankelijk.

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek had in het kort geding als doel om een besluit van Cora van Nieuwenhuizen terug te draaien. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot vorig jaar dat de hele startbaan gebruikt mocht worden.

 

 

To top