Meer passagiers op Zurich Airport

Zurich Airport noteerde recordaantallen passagiers in mei 2024, met 2.772.182 reizigers, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar. Dit aantal overtreft zelfs de cijfers van voor de crisis in mei 2019 met 2%. Een deel van deze toename wordt toegeschreven aan de vakantiedagen rond Pinksteren en Sacramentsdag, met een piek van meer dan 100.000 passagiers op 17 mei.

Lokale passagiers vormden het grootste deel met 1.975.161, terwijl 29% van de passagiers, ofwel 791.352 personen, overstappers waren. Het vliegverkeer nam toe met 7% ten opzichte van vorig jaar tot 23.762 starts of landingen, wat 97% van het niveau van mei 2019 is. Het gemiddelde aantal passagiers per vlucht daalde licht naar 132, met een bezettingsgraad van 79%.

Ook het vrachtvolume steeg aanzienlijk met 37.382 ton, een toename van 23% vergeleken met vorig jaar, hoewel dit nog steeds 2% onder het niveau van mei 2019 ligt.

To top